WITAJCIE NA MOJEJ STRONIE !!!
ZAPRASZAM DO ŚWIATA MOICH PASJI !!!

PIEKARY ŚL.

 

PIEKARY ŚLĄSKIE.

RELACJA Z ROWEROWEJ PIELGRZYMKI DO PIEKAR ŚLĄSKICH JEST NAPISANA PO ŚLĄSKU.


We niydziela 28 maja 2017 roku planowali my rajza na kołach do Piekor Ślóńskich, skuli ostatnij niydziele maja. Wtedy je we Piekarach fest wielgo uroczystość - chopy rajzujóm do Matki Boski. Tam wszyscy rzykajóm, przed Maryjkóm.

Mojo rajza zaczyła sie fest wczas rano, bo aże o 5.00 ze hałpy pojechołech, przez Z
abrzeg, do Czechowic-Dziedzic, kaj na placu pod kościołym św. Barborki, byli my ugodani ze inkszymi.Rano boło trocha zima i zamroczone, a na gradach ino 7 stopni. To niy powstrzymalo nos od rajzy. Pojechali my ze Czechowic, przez Goczalkowice, aże do Pszczyny, głównóm trasóm mianowanom jako "dwupasmówka". Zjechali my ze niy we Pszczynie, a tam pojechali my do Piosku, kaj znodli my znakowano cesta we lesie kobiórskim

.


Zajechali my nióm do Kobióra, kaj wjechali my na dróga do Tychów. Dychnyli my trocha we MacDonald's - co nikierzy walnyli se kawa i zagryźli klapsznitóm, co by energio boła. Minyli my centrum Tychów i pognali do znanyj tajle czyli Wilkowyj, skond już je blisko do Podlesio, kiere je tajlóm Katowic. O tym miescie fest szkryfać niy byda, bo móm fest nadziejo, że kożdy wiy, że to je główne miasto Oberslesiena, a niy kożdy wiy, że jo sie tam urodziół. Potym przez lasy zajechali my do Rudy Ślóńskij, kaj my we tajli Wirek zaś troszka dychnyli.
 


Trocha choczyli my o Świętochłowice, a potym gnali my bez Bytóm.Tam wjechali my na dwupasmówka kiero idzie ku Piekaróm. Tukej uże widzieli my mnogo autów i ludków, kierzy lyźli piechty do Piekor. We samych Piekarach dróga zawarli, beztorz
kożdy loz po cołki szyrokości, a policmamy szterowały ruchym, tam kaj jeszcze puszczali auta. Fest mnogo ludków - czyli chopów trefiło sie na piekarskij kalwarii. Tam odprawiali Mszo, co je głównom tajlóm cołkigo rajzowanio. To je już krasno tradycjo ślóńzoków, czyli robotnych synków, kierzy tam zawsze przyłazili.


 
  
 

Jo zaczyłech to we łóńskich rokach nazod, ale dopiero we 2016 roku na kole. Wcześnij bołech tam ze moim unklym i Jego sómsiodami ze Gogolowej. Terozki pojechołech na kole. To akurat je piyrszo rajza do Piekor po tym jak zemrzył unkel. Mszo odprawioł krakowski metropolita Jędraszewski - to je już tako tradycjo, od czasów Karlika Wojtyły, kiery tyż jeżdziół do Piekor. Na Mszy boł tyż polski prezydynt Andrzej Duda. Klara nos przypykała, zrobiłą sie hyca i wszyscy na trasie sie poseblykali do krótkich galotków. Po Mszy pojechali my do szynku na łobiod, a jak my pojedli, to jechali my trasom nazod, tak jak my tam zajechali.

 Jedynie we Kobiórze pognali my dwupasmówkóm, do Piosku, a we Pszczynie skryncili my i pożegnali czechowickich cyklistów, kiery jechali do siebie, a jo i inksze chopy na pszczyński rynek. I tu musza pedzieć co tam sie łośprowiało. Jedna baba fest szpetnie nóm padala, że niy mómy po rynku gnać na kołach, co jes blank wicym, bo żodnych zakazów nika niy ma. Godała co by koła powinni "wypierdolić"... Na to jedyn z naszych padół i, że "wypierdolić" to może motory i auta, bo robióm butel i smrodzóm. Gymba i sie zawarła momentalnie... Przeca kolo je ekologiczne i bulu niy robi... Tacy troszka wnerwiyni jechali my po dródze przez Goczałkowice nad "Ślóński Morze" czyli Jezioro Goczalkowicki, a potym przez Zabrzeg kaj jo i Pan Jurek trocha dychnyli we tamtejszym szynku, a inksi pognali już ku hałpie... My skuli tego tyż, a jo dokrynciłech po okolicy Miliardowic do 151 km na kolorskim cyferblacie.


Jako jużech szkryfnył, pogoda my mieli klarowno, rano trocha zima, a potym hyca jako we lecie. No i pyski mieli my fest zadowolone i opolóne !!! Nawet niy bołech wyplómpany, ale 151 km żech zrobiół i skuli tego móm fest uciecha, bo to zasilo zaś akcjo "Rower Pomaga". W sumie jechało nos aże 25 ludków, z czego 24 chopów.