WITAJCIE NA MOJEJ STRONIE !!!
ZAPRASZAM DO ŚWIATA MOICH PASJI !!!

Komora Cieszyńska 27.04.2014

Kamienie graniczne Komory Cieszyńskiej na odcinku Landek - Ochaby.
 

27.04.2014 miała miejsce dosyć niezwykła wyprawa rowerowa.

Podczas jednego z wielu spacerów z psem, po okolicach Landeka, odkryto tajemniczy kamień... To stało się inspiracją do tej wyprawy...

Niedaleko strzelnicy myśliwskiej w Landeku (gdzie dojechałem asfaltem z Bronowa), znaleziono tajemniczy kamień (słupek) z napisem TK. Kamień jest dobrze widoczny idąc ze strzelnicy na wschód, skrajem lasu. Po 50 metrach go zobaczymy. Ja postanowiłem zbadać, co to jest to tajemnicze TK. Pojechałem rowerem po skraju lasu w stronę zachodnią. Skierowałem się brzegiem lasu w stronę Iłownicy i co chwila, dzięki temu, że w kwietniu trawa jeszcze nie była zbyt duża, widziałem te słupki z TK. Niektóre znajdowały się na winklach i były słabo widoczne, to też musiałem je odkopywać. Teren jest trudny do pokonania rowerem, bo to pola, las, krzypopki... ale dałem rady. Najlepiej kamienie było widać tuż za kościołem w Iłownicy (skraj lasu). W Pierścu, te kamienie były słabo widoczne, a zaś w Kiczycach pełniły też rolę obecnych graniczników. Swoją obserwację zakończyłem w Ochabach, bo zaczęło się ściemniać.

Opis ten jest mało precyzyjny, ale polecam film z tej odkrywczej wyprawy, a także forum eksploratorzy.pl -> Kamienie graniczne komory cieszyńskiej. Jako uzupełnienie dodam ,że identyczne kamienie są w Rudzicy przy kaplicy wendelińskiej oraz drodze do Bronowa.Kilka słów o Komorze Cieszyńskiej.

Komorę Cieszyńską powołano po śmierci Elżbiety Lukrecji czyli po przejęciu władzy w Księstwie Cieszyńskim przez Habsburgów w 1653 roku. Celem jej utworzenia było uzyskanie możliwości sprawnego, centralnego zarządzania wszystkimi dobrami należącymi do księcia na terenie Księstwa Cieszyńskiego, które w owym czasie znajdowało się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej. Zarządcą Komory był mianowany przez księcia regent.
Początkowa działalność Komory związana była głównie z uzyskiwaniem jak największych dochodów z podporządkowanych jej dóbr oraz z zakrojoną na szeroką skalę akcją kontrreformacyjną.
Gwałtowny rozwój Komory Cieszyńskiej nastąpił po I rozbiorze Polski w 1772 roku, kiedy do Cesarstwa austriackiego włączono Galicję, a Księstwo Cieszyńskie stało się niejako łącznikiem pomiędzy Wiedniem a Krakowem.
Od 1791 r. książę Albert Sasko-Cieszyński zaczął też regularne powiększanie majątku Komory Cieszyńskiej, nabywając całe wsie i miasta (m.in. Frydek) w różnych zakątkach księstwa. W niedługim czasie Komora Cieszyńska stała się jednym z głównych źródeł dochodów księcia, a Księstwo Cieszyńskie urosło do rangi jednego z najbogatszych regionów cesarstwa."
(info zaczerpnięte z Wiki...)
Granice posiadłości często oznaczano kamieniami z wyrytymi literami TK (Teschiner Kammer).
Przez miejscową ludność oznaczenie interpretowane było jako TK-też kradzione.
Wiele z tych kamieni nie przetrwało do naszych czasów, zostały zniszczone, usunięte bądź przywłaszczone przez kolekcjonerów.
Te zachowane znajdują się zazwyczaj na granicy lasów, pól lub wsi, zarówno po polskiej jak i po czeskiej stronie Ziemi cieszyńskiej.