WITAJCIE NA MOJEJ STRONIE !!!
ZAPRASZAM DO ŚWIATA MOICH PASJI !!!

"Chrzastowice"

Poniższy tekst pisany jest w gwarze śląskiej, z powodu tego, że odwiedzałem tereny, gdzie tak się mówi. Przyznaję wprost, że sam tak na co dzień mówię, więc postanowiłem napisać to "po naszymu". Jest to też protest w przeciwko zapominaniu ważnego faktu, że w nocy z 2 na 3 maja przypadała rocznica wybuchu 3 powstania śląskiego.

Gogolowa i "Chrzastowice".

5 maja wybrołech się na nastympno kolarsko wyprawa. Jechoł żech sóm, skuli tego, że Michał musioł być kaj indzyj. Wyprawa rozpoczyła się pod hałpom w Ligocie, o jedynostej rano. Skierowoł żech się bez Landek do Chybio, kaj w lesie je piykno dymbowo aleja. Z Chybio pojechołech głównóm cestóm bez Zobłoci na stary most nad Wisłóm we Strumjyniu. Ze Strumjynio, pojechołech do Zbytkowa, co by znaleźć się na cyklotrasie R4. Jak się jedzie tóm trasóm to mijo się pjykne okolice z widokami na góry. No i tutej mi troszka zaczynało ciulać co mie  znerwowało, ale jechołech dali trasóm R4. Znodłech się w Golasowicach, a potym we Bziu - dzielnicy Jastrzymbjo. Tam jechołech pod wiaduktym, kaj kiesi sunyły cugi po glajzach z logrami. Zauwożyłech tam też napis "100 procent polskości", kiery już tam downo je, jako chyba uodpowiedź na "zakamuflowano opcja niemiecko". Tutej zjechołech z trasy R4 i pojechołech pod gruba "Zofiowka" kaj je cesta na Gogolowo. Tam żech właśnie jechoł już wiela razy na kole i autym. Jak żech zbliżoł się do krzyżówki z cestóm na Szyroko, to się mi spomniało jak to serwis Google nazwoł te pola i hałpy miejscowościom "Chrzastowice", co i tu  nie było!!! Pieróńskie gizdy fyrlajóm ludziom we łbach, że tako miejscowość tu je, a i nima... No i dali znodłech się w centrum Gogolowej. Tam żech jechoł cestóm, kaj kiesi za bajtla, łazilech z ojcym ku hałpie starzików. Były tam zaś kopce i piykne widoki na gruby i hołdy.W końcu uwidzołech hałpa mojigo wujka, do kierej przyjechołech  starym chodnikiym kiery idzie bez pola ku zadku hałp. Wujek łaził już po dworze i chyba czakoł na mje i takiym sposobym oba my się tam trefili. Posiedzieli my we hałpie a potym musiołech brać się nazod. Ciulać już downo przestało i zrobiła się gryfno pogoda. Do centrum wsi, pojechali my wedle boryński hołdy, kaj hajery sujóm kamjyń z gruby. Zaś żech boł w wirtualnej wsi "Chrzastowice" kaj faktycznie je styk Gogolowej z Szyrokom. Wjechali my na nowobudowano cesta, kiero zakludziła nos ku grubie "Pniówek". Na ceście wujkowi cośikej się stało z kierownicom, ale jechoł dali. Minyli my trzech zesranych chopów na kołach z jakimiś biksami. Śmioli my się, że jadóm jak w tym filmie Klucznioka "Jak przed wojną". Jak my dojechali pod gruba "Pniówek", wujek padoł mi, że wraco nazod ku swoi hałpie. Jo mu powiymszowol skuli jego gebustagu, kiery przypadoł na nastympny dzyń. Dali wracołech sóm, bez Pawłowice. Sam, żech trefił na trasa ku starej granicy Prusoków i Cesaroków, kaj w lesie sóm monolity z tamtych czasów. Spotkołech tam też monolit, kiery postawiło (w 2011 roku) koło łowiecki z Czechowic!!!Potym żech już trefil do centrum Strumjynio i na tyn most nad Wisłóm, kaj jechołech rano. Tutej już ino bez Zobłoci, Chybi i Landek przijechołech nazod ku hałpie.
 Kolorski cyfelblat pokozoł 75 km. No a kondycjo była dobro, pogoda tyż, ino jak żech pisoł to w okolicach Golasowic mi troszka ciulnyło. Miyndzyczasie godali mi w hałpie, że na byzuchu była tu familijo z Szyroki...