WITAJCIE NA MOJEJ STRONIE !!!
ZAPRASZAM DO ŚWIATA MOICH PASJI !!!

PROJEKT WIŚLANEJ TRASY ROWEROWEJ

Wiślana Trasa Rowerowa jest to projektowany szlak rowerowy, biegnący wzdłuż Wisły, łączący Beskidy (początek na zaporze nad Jeziorem Czerniańskim u zbiegu Czarnej i Białej Wisełki) z Bałtykiem (koniec szlaku w Gdańsku). Trasa główna oraz regionalne i lokalne odcinki łącznikowe mają liczyć łącznie ok. 1300 km - ma to być najdłuższy szlak rowerowy w Polsce. Będzie łączył obiekty o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i historycznych.

Trasa ma przebiegać drogami całkowicie wyłączonymi z ruchu pojazdów silnikowych, m. in. koroną wałów przeciwpowodziowych po obu stronach Wisły.

Inwestycja ma być współfinansowana ze środków urzędów marszałkowskich oraz Unii Europejskiej.

Gotowy jest śląski odcinek WTR oraz część małopolskiego, w najbliższym czasie rozpocznie się budowa odcinka warszawskiego. Obecnie urzędy marszałkowskie pozostałych województw wykonują lub planują wkrótce wykonać audyt istniejącej infrastruktury, która mogłaby być wykorzystana na potrzeby trasy.