WITAJCIE NA MOJEJ STRONIE !!!
ZAPRASZAM DO ŚWIATA MOICH PASJI !!!

KORONAWIRUS A ROWER

SZANOWNI ROWEROWI  PRZYJACIELE !!! KORONAWIRUS TO NIE ŻARTY !!!


JAK WIADOMO, ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ W NASZYM KRAJU WŁADZE PAŃSTWOWE WPROWADZAJĄ SZEREG ZNACZĄCYCH OGRANICZEŃ I REGULACJI. MAJĄ ONE NA CELU ZAHAMOWANIE I OGRANICZENIE LICZBY ZACHOROWAŃ W NASZYM KRAJU.


24 MARCA 2020 ROKU MINISTERSTWO ZDROWIA WYDAŁO NASTEPUJĄCE ROZPORZĄDZENIE:

CO TO OZNACZA DLA ROWERZYSTÓW? - CHODZI O PUNKT 2) CZYLI SPRAWY ŻYCIA CODZIENNEGO:

Czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, w tym rekreacyjna jazda na rowerze?
Przepisy pozwalają wychodzić z domu m.in. w celu realizacji niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych oraz o tym, że powinniśmy uprawiać sport w grupie maksymalnie dwuosobowej (nie dotyczy to jednak rodzin).