Serdecznie witam na mojej stronie!
Zapraszam do świata moich pasji...

MOJA EDUKACJA

 
To już jest koniec...

1 września 1992 roku rozpocząłem edukację w Szkole Podstawowej w Ligocie. Tam właśnie byłem uczniem przez 8 lat. Jako ostatni rocznik chodziłem do ośmioklasowej podsawówki. Wówczas na swojej drodze podstawowej edukacji poznałem nowych kolegów i koleżanki, oraz nauczycieli. Pierwszą wychowawczynią była Pani D.Herok. W czwartej klasie wychowawczynią została Pani A. Czylok, a w 7 klasie Pani H.Czorny, zaś w 8 klasie Pani B.Guzik. Podczas edukacji w ligockiej podstawówce miałem do czynienia z wieloma wspaniałymi (oprócz wychowawców) nauczycielami takimi jak: Panie J.Linnert (J.polski),  Buczek, Tswetler, Sosna, Kopeć (J.angielski), Kopeć (WOS i historia) Walczy (Geografia-ówczesna dyrektor szkoły), ŚP Knot (Biologia, Plastyka, Muzyka), Lubańska (Plastyka i Technika) Polczyk (W-F) oraz katechetami: Panią Adamską, ks.A.Wolnym, ks.W.Machurą. Przygoda z podstawówką zakończyła się  21.06.2000 roku. Pierwszego września tegoż roku rozpoczęła się moja 6-letnia przygoda w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach. Najpierw byłem uczniem szkoły zawodowej gdzie wychowawcą był P.Kocur (W-F), a nauczycielami : P.  A. Bandel i M.Knap (obie J.P), Z.Durajczyk (J.rosyjski), B.Grygierczyk-Żmij i J.Sladeczek (obie matematyka), S. Michalec (P.O.) ŚP. Pan Podkański (WOS), S. Pięta (historia), P.E. Szary oraz T.Wrzask (obie fizyka, przy czym P.E.Szary uczyła mnie też Zarysu wiedzy o gospodarce),Pani J.Gorke (chemia), P.B.Korczyk (teraz Antonik-ochrona i kształtowanie środowiska), J.Twardzik (technologia im materiałoznawstwo elektryczne), ŚP. Z.Maśka (podstawy elektrotechniki i elektroniki), Pani I.Janus (pracownia), P.Kropa (urządzenia elektroniczne) . Oprócz tego miałem zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych gdzie spotkałem m.in. P.K. Chmielniak i R. Buczka (oboje obrobka ręczna), Pana A.Hankusa (maszyny różne), Pana J.Orkisza (dział elektryczny) czy Pana A.Pudełko (dział elektroniczny). W tej szkole uzyskałem dyplom zawodowy i ukończyłem ją 6.06.2003 roku. ale to nie było definitywne odejście z ZSTiL, bowiem już 1.09.2003 rozpocząłem naukę w technikum dzialającym w tej samej placówce. Na swojej drodze spotkałem opiekunów klasy (T.Wrzask-uczyła fizyki i K.Buczek-uczyła: podstaw konstrukcji maszyn, rysunku technicznego, automatyki i robotyki, materiałoznawstwa, projektowania konstrukcji mechanicznych, podstaw ekploatacji maszyn) oraz Panie: A.Plucińską-Kukucz (J.P. i znakomite przygotowanie do matury), J.Krysta (J.angielski), J.Wójcik oraz Pan E.Gierula (oboje z historii), ŚP Pana S.Podkańskiego (WOS-podobnie jak w zawodówce), Pana R.Fajferka (geografia), Panią B.Kopeć (matematyka i znakomite przygotowanie do matury) Panią T.Szczerbowską (chemia), Panią B.Antonik (to ta sama Pani co w zawodówce uczyła ochrony srodowiska i informatyki), Pani M.Nosewicz (mechanika techniczna), Pani J.Twardzik (podobnie jak w zawódówce uczyła technologii maszyn i maszynoznawstwa), Pani M.Jagieła (metrologia i promotor pracy dyplomowej), Pan A.Bochenek (pracownia techniczna). Przygoda z technikum zakończyła się wspaniale. Najpierw zaliczenie matury a potem egzaminu zawodowego...Jednak to było definitywne rozstanie z ZSTiL, które nastapiło 24.04.2006. Już 1.09.2006 rozpocząłem naukę w BCKUiP w Bielsku-Białej, gdzie opiekunami byli: Pan P.Adamczyk (matematyka), Pani.K. Grochowska (J.angielski w 2 klasie) oraz Pani K. Marasek  (informatyka, przedsiębiorczość). Nauczycielami przedmiotów ogólnych w CKU byli: Pani B.Sadlik, A.Pollak i G. Zając (wszystkie J.P.), Panie A.Midor, K.Grochowska, A.Then (wszystkie J. angielski), A. Gołuch (potem A.Domeracka uczyła historii i WOS), Pan P.Adamczyk, Pani  K. Bojdys i Pani K.Klenka (wszyscy uczyli matematyki), Pani W.Moras, Pan K.Nowicki (oboje uczyli fizyki), Pani J. Ferfecka (chemia), Pani B.Płaszczyk-Wilczek, Pani A. Faber (obie uczyły biologii), Pani K.Marasek (informatyka i przedsiebiorczość), Pan T. Olszewski (technologia i materiałoznawstwo, układy cyfrowe, układy mikroprocesorowe,układy analogowe, urządzenia elektroniczne), Pani J.Dykla (podstawy elektrotechniki i elektroniki, przyżądy pomiarowe, urządzenia elektroniczne), Pan J. Zbylut i Pan J. Wciślak (obaj pracownia elektryczna i elektroniczna), Pani A. Dimos (geografia) i Pan W. Kasperczyk (układy automatyki). Przygoda z tą szkołą zakończyła się 24.04.2009. To była ostatnia szkoła do jakiej miałem przyjemność uczęszczać.
Dziś wypada wszystkim nauczycielom serdecznie podziękować...

Nadszedł czas usamodzielnienia się i wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. Nie wykluczam możliwości podjęcia studiów ale na to trzeba zdobyć fundusze...